Nieuws

Nieuws

Terwijl Lieselot (8) ernstig ziek was, moest haar moeder strijden om geld met de zorgverzekeraar

Ze had nog zoveel mogelijk willen genieten van het leven met haar zeer ernstig zieke dochter. Maar waar Anouschka Braaksma vooral hoopte dat ze die laatste onbetaalbare momenten met haar kind Lieselot volop kon koesteren, was ze vooral bezig met een schrijnend gevecht tegen haar verzekeraar en thuiszorgorganisatie. Het doet haar nog altijd pijn: ,,Lieselot heeft er niet voor gekozen om ziek te zijn.” 

Ouders die hun kwetsbare kind thuis een zo goed mogelijk leven willen geven, gaan vaak ten onder aan de stress van bureaucratie, ondoorzichtige afspraken en een pijnlijk gebrek aan medemenselijkheid, stelt de Belangenvereniging Intensieve Kindzorg, die de noodklok luidt. De 43-jarige Friese moeder Anouschka Braaksma, die het meemaakte, vertelt openhartig: „Het is schrijnend als je ziet welk gevecht mensen in nood moeten voeren.” 

Kamer wil Russische bedrijven weren bij gaswinning op de Noordzee 

 Als het aan de Tweede Kamer ligt, zijn Russische bedrijven niet langer welkom bij gaswinningsprojecten op de Noordzee. Ook bedrijven die samenwerken met Rusland, moeten geweerd worden. Een voorstel van de VVD om dit mogelijk te maken, kan vandaag op brede steun in de Tweede Kamer rekenen. 

VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden heeft het initiatief genomen om Russische bedrijven op de Noordzee te weren. Hij legt aan RTL Nieuws uit dat dit voorstel voortkomt uit 'bittere noodzaak om onze afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen'. 

VVD wil het mogelijk maken om versneld naar gas te boren in de Noordzee 

De VVD wil dat er in de Noordzee versneld naar gas geboord gaat worden. Er is zeker zo'n 50 à 60 miljard kubieke meter gas te vinden, maar door trage vergunningsprocedures duurt het lang voordat er gas gewonnen wordt. De reden voor de haast? "Wij willen zo snel mogelijk zo onafhankelijk mogelijk worden van het gas van Poetin."
 

Dat zegt VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden tegen RTL Nieuws. Met de huidige prijzen is het gas dat in de Noordzee gevonden is goed voor zo'n 50 tot 60 miljard euro, maar dan moet het uiteraard nog wel uit de grond gehaald worden. 

We moeten ons voorbereiden op een ouder Nederland 

In 2040 telt Nederland 4,8 miljoen 65-plussers. We moeten ons hoognodig voorbereiden op een maatschappij met veel ouderen, vindt Tweede Kamerlid voor de VVD Jeroen van Wijngaarden.

Wie googelt op ‘ouderenzorg’ komt al snel bij somber stemmende berichten over personeelstekorten en wachttijden. Wat je minder vaak leest, is dat onze bevolkingssamenstelling met een fundamentele transformatie bezig is, die een veel groter probleem gaat vormen dan de huidige tekorten en wachttijden.

Leger moet zich vooral op Navo-gebied richten

De Russische troepenopbouw rond Oekraïne is een teken aan de wand dat een grootschalige oorlog in Europa een mogelijkheid is. Om Nederland vrij en veilig te houden, is het noodzakelijk dat onze krijgsmacht zich toelegt op de verdediging van het Navo-grondgebied.

Die taak heeft prioriteit boven missies in de rest van de wereld. Inzet van de krijgsmacht om de internationale rechtsorde ver van huis te bevorderen is een nobel streven, maar vereist dat we eerst onze eigen rechtsorde en die van onze bondgenoten tegen een invasie kunnen beschermen. Anders zijn we als een filantroop die ondertussen zijn eigen kinderen dusdanig verwaarloost dat de kinderbescherming moet ingrijpen. Op zo'n 2,5 uur vliegen etaleert Rusland zeldzaam militair machtsvertoon, met een opmars naar Kiev als optie en eenheden in Belarus, dat grenst aan Navo-landen Polen en Litouwen. Dat bedreigt niet alleen de veiligheid van de Oekraïners, maar van alle Europeanen.

Jeroen van Wijngaarden

Defensie begroting

De demissionair minister van Defensie schrijft dat Defensie de taken die het nodig acht om haar grondwettelijke taken volledig uit te voeren onvoldoende kan waarmaken en afspraken met bondgenoten onvoldoende kan nakomen. We moeten niet weglopen voor de realiteit, maar die onder ogen durven zien en benoemen zoals ook de commandanten van de krijgsmachtonderdelen eerder deden in Trouw en deze minister onlangs in de Telegraaf

Het zogenaamde vredesdividend dat ontstond na de Koude Oorlog is niet alleen opgebruikt, maar omgezet in een veiligheidskrediet. Maar veiligheid op krediet bestaat niet. Veiligheid op krediet komt neer op erop speculeren dat het wel mee valt met dreigingen voor de nationale veiligheid, of dat onze bondgenoten het wel voor ons oplossen. Een groter cadeau kunnen we onze opponenten nauwelijks doen. Vrijheid is allesbehalve onkwetsbaar. 

Jeroen van Wijngaarden

Nieuwe onderzeeboten

Nederlandse bedrijven moeten een wezenlijke rol krijgen bij de productie van nieuwe onderzeeboten. We moeten daarvoor niet afhankelijk zijn van het buitenland. Als het gaat om militair geheime zaken moeten we daar soeverein en autonoom in zijn. Ik wil dan niet dat zo'n boot voor onderhoud een half jaar naar Frankrijk moet.

Jeroen van Wijngaarden

Intimidatie MH17-advocaten

"Partijen in de Tweede Kamer reageren met afschuw op het bericht dat advocaten van het MH17-proces worden geïntimideerd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding vermoedt dat Rusland achter de acties zit."


Als deze KGB-praktijken waar zijn, is dat een grof schandaal.  

VVD

Afghanen in Nederland

 Het kabinet zal zich inspannen om nog circa tweeduizend Afghanen naar Nederland te brengen. Behalve om achtergebleven Nederlanders gaat het om oud-medewerkers van Defensie en de EU-politiemissie Eupol. Ook Afghanen die voor door Nederland gefinancierde ontwikkelingsprojecten werkten, komen in aanmerking voor evacuatie. 

Dit is een uitvoerbare uitwerking van de motie Belhaj. 

VVD

Afghanen in Nederland

Nederland gaat proberen meer Afghanen naar Nederland te halen dan eerder werd aangekondigd. Dat bevestigen verschillende Haagse bronnen aan de NOS. Tot dusver schreef het demissionaire kabinet in Kamerbrieven dat, naast alle tolken, zo'n 70 Afghanen recht zouden hebben op evacuatie naar Nederland. Dat worden er nu volgens de bronnen zo'n 1000 tot 2000.

Opvang in de regio

De VVD blijft benadrukken dat Afghaanse vluchtelingen moeten worden opgevangen in de regio. Dat geldt ook voor Afghanen die de Nederlandse missie hebben geholpen. 

De prioriteit liggen bij het ophalen van de Nederlanders en tolken die niet konden worden geëvacueerd. Er zijn in Afghanistan nog 459 Nederlanders of mensen met een verblijfsvergunning en "waarschijnlijk" nog 22 tolken, meldde het kabinet. 

Niet elke Afghaan die Nederland heeft geholpen loopt gevaar. Bij Buitenlandse Zaken zijn meer dan 23.000 mails binnengekomen van mensen die denken onder de motie-Belhaj te vallen. Deze motie is onuitvoerbaar. Er zal van geval tot geval gekeken moeten worden of iemand recht heeft op asiel.

Debat Afghanistan

Inhoudelijk draait het debat over twee assen. De Kamer eist opheldering over een stuk in de Volkskrant, die woensdagochtend meldde dat de Nederlandse ambassade in Kabul maandenlang had gesmeekt om plannen voor het evacueren van lokaal Afghaans personeel. Dat was door Buitenlandse Zaken genegeerd. Pas op 14 augustus, één dag voor de val van hoofdstad Kabul, besliste het kabinet dat Afghaanse personeelsleden niet alleen het zogeheten ‘kerngezin’ maar ook verdere familieleden mochten meenemen.

De tweede hoofdvraag in het debat is hoeveel Afghanen er nu nog naar Nederland moeten komen. Nog na de val van Kabul werd dat aantal uitgebreid door een motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj. Die bepaalt dat niet alleen tolken, maar ook andere Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en ook journalisten en mensenrechtenactivisten automatisch asiel moeten krijgen. De VVD pleit voor een individuele afweging, dus geen automatisch asiel. 

VVD

Evacuatie Kabul 

Inmiddels zijn er meer dan 40.000 mails binnen gekomen op het speciale e-mailadres van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hieronder bevinden zich 21.000 e-mails over mensen die op grond van een eerste inventarisatie aanspraak kunnen maken op asiel onder de motie-Belhaj. Om hoeveel mensen het gaat is volstrekt onduidelijk.

Hoeveel van hen daadwerkelijk naar Nederland komen hangt af van de toeschietelijkheid van de Taliban en van de politieke discussie die in Den Haag onvermijdelijk gaat losbarsten. Komende woensdag debatteert de Kamer met het kabinet. „De motie-Belhaj is onuitvoerbaar” 

VVD

Specialisatie is er al 

 

Defensie moet keuzes maken in schaarste, aldus Ko Colijn (17/6). Alleen specialisatie en het afschaffen van de wereldwijd inzetbare marine zijn volgens hem daarom noodzakelijk. Onderzeeboten zijn dan wat Colijn betreft helemaal overbodig. Dit pleidooi voor afbouw van de marine en haar onderzeedienst roept twee vragen op. 

Ten eerste is het de vraag of het logisch is om te stellen dat onderzeeboten overbodig zijn maar dat Nederland tegelijkertijd wel moet investeren in patrouillevliegtuigen om onderzeeboten te onderscheppen.  Het tweede probleem is dat als we een expeditionaire zeemacht zouden afschaffen, de rest van de wereld niet verandert. Zo blijft het grootste deel van de goederenhandel over zee verlopen. 

VVD

Laat pensioen invalide veteranen meegroeien met inflatie

Nederland heeft een ereschuld richting deze mensen. De VVD wil dat het pensioen voortaan geïndexeerd wordt en dus jaarlijks meegroeit met de inflatie. Momenteel ligt de uitvoering van het invaliditeitspensioen bij ambtenarenpensioenfonds ABP, en stijgt de indexatie niet mee met de actuele prijsontwikkelingen. 

VVD

Haal Afghaanse tolken snel naar Nederland

De tijd tikt, dus het kan niet snel genoeg gaan. Die mensen worden met de dood bedreigd. Ik vind dat het Nederlandse kabinet alles op alles moet zetten die afgebakende groep tolken die essentieel zijn geweest voor onze veiligheid, om die naar Nederland te halen, als zij dat willen. 

VVD

Houd Erdogan buiten de deur bij Europees militair genootschap

NAVO-bondgenoot Turkije diende afgelopen week ook een toelatingsverzoek in, maar het land voldoet bepaald niet aan de waarden van de EU, vindt in ieder geval demissionair regeringspartner VVD. Naar verwachting schaart een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer zich achter dat standpunt. Turkije staat mijlenver van onze waarden af, nu meer dan ooit. De minister moet volgens ons haar Europese collega’s volgende week tijdens een bijeenkomst adviseren om een toetreding van Turkije te blokkeren.

VVD

Haal Afghaanse tolken zo snel mogelijk naar NL

Deze mensen hebben een onmisbare rol vervuld voor onze militairen in Afghanistan, maar ik krijg nog steeds allerlei signalen dat ze op en neer gestuurd worden (van en naar de Nederlandse ambassade in Kabul, red.) om papieren te halen. We moeten echt voorkomen dat we in een soort Kafka-in-Kabul-situatie terechtkomen. Het kabinet moet die zorgen wegnemen en dat is tot dusver onvoldoende gebeurd.

VVD

Veiligheid is niet gratis

Met die ambitie, die neerkomt op ruim 2,5 miljard euro erbij, zit de VVD ver af van wat volgens Eichelsheim nodig is. De liberalen delen wel diens analyse: ,,We moeten het hoofd kunnen bieden aan spionage, cyberaanvallen en dreigingen aan onze buitengrenzen", zegt Van Wijngaarden. ,,Het signaal is: veiligheid is niet gratis." Over de vraag wat defensie straks wel of niet kan doen, wil de VVD niet 'speculeren'.

VVD

Tegenwerken door NOvA

De Nederlandse orde van advocaten zoekt de grenzen op om vernieuwing te weren. Dat is slecht voor de toegang tot het recht en houdt advocatentarieven hoog. „Vergelijken van advocaten wordt moeilijk gemaakt."

VVD

Aanval verslaggevers door kerkgangers 

Enkele kerkbezoekers menen boven de wet te staan. Dat staan zij niet. Breng de geweldplegers voor de rechter. Kerkbezoek maakt je niet immuun, maar juist kwetsbaar voor het virus.

VVD

'Queer in de Kamer' 

Op Koninginnedag kreeg ik ooit een fles naar m’n hoofd geslingerd toen ik met m’n vriend over straat liep. Het laat zien dat wat we hebben bereikt niet onkwetsbaar is. Ik sprak eens op Paarse Vrijdag op het Sorghvliet Gymnasium over m’n coming-out. Daar hadden enkele jongeren moeite mijn homoseksualiteit te rijmen met hun geloof. Ik zei hen dat ik de vrijheid van godsdienst altijd zal verdedigen, tot iemand die gebruikt voor het goedkeuren van geweld.

VVD

Opnemen avondklok in noodwet

Eerder deze week zette de rechter een streep door de avondklok. Met een nieuwe spoedwet heeft het kabinet de avondklok alsnog gered. Wel gaat een maximale duur van drie weken gelden, tenzij het parlement wil verlengen. Ik sprak erover In Langs de Lijn En Omstreken.

VVD

Branche reageert boos op beperkt taakstrafverbod

“Onbegrijpelijk” en “weinig ethisch ten opzichte van veel professionals die zorgen voor onze gezamenlijke veiligheid”. Zo reageert Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, op het besluit dat de Tweede Kamer gisteren heeft genomen over het taakstrafverbod

Jeroen van Wijngaarden

Altijd celstraf bij geweld tegen beveiliger

De VVD wil dat er straks altijd celstraf wordt opgelegd bij geweld tegen particuliere beveiligers en journalisten. Een wet voor zo’n taakstrafverbod lijkt vandaag door de Tweede Kamer te worden geloodst, maar geldt dan niet voor beveiligers of verslaggevers.

Jeroen van Wijngaarden

VVD en CDA willen ‘onveilige’ gezinnen kunnen dwingen tot hulp

Gezinnen waarin een onveilige situatie voor kinderen bestaat, vanwege agressieve of verslaafde ouders, moeten kunnen worden gedwongen tot hulp. VVD en CDA willen dit wettelijk mogelijk maken. Het gaat om ouders die hulpverlening blijven weigeren en waar heftige problemen spelen die schadelijk zijn voor kinderen. De rechter moet in die gevallen niet het kind maar het hele gezin onder toezicht kunnen stellen, vinden de regeringspartijen. De ouders móeten dan hulp aanvaarden.

Kinderopvangtoeslag

Ongekend onrecht 

Samen met de overige leden van de parlementaire onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag presenteerde ik het verslag 'Ongekend onrecht'. 

VVD

Strafbaar stellen van spionage

Onlangs werd door de AIVD een spionagenetwerk opgerold. Daarom maakte ik een plan om spionage strafbaar te stellen. 

VVD

Houd Erdogan buiten de deur bij Europees militair genootschap

NAVO-bondgenoot Turkije diende afgelopen week ook een toelatingsverzoek in, maar het land voldoet bepaald niet aan de waarden van de EU, vindt in ieder geval demissionair regeringspartner VVD. Naar verwachting schaart een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer zich achter dat standpunt. Turkije staat mijlenver van onze waarden af, nu meer dan ooit. De minister moet volgens ons haar Europese collega’s volgende week tijdens een bijeenkomst adviseren om een toetreding van Turkije te blokkeren.

VVD

Haal Afghaanse tolken zo snel mogelijk naar NL

Deze mensen hebben een onmisbare rol vervuld voor onze militairen in Afghanistan, maar ik krijg nog steeds allerlei signalen dat ze op en neer gestuurd worden (van en naar de Nederlandse ambassade in Kabul, red.) om papieren te halen. We moeten echt voorkomen dat we in een soort Kafka-in-Kabul-situatie terechtkomen. Het kabinet moet die zorgen wegnemen en dat is tot dusver onvoldoende gebeurd.

VVD

Veiligheid is niet gratis

Met die ambitie, die neerkomt op ruim 2,5 miljard euro erbij, zit de VVD ver af van wat volgens Eichelsheim nodig is. De liberalen delen wel diens analyse: ,,We moeten het hoofd kunnen bieden aan spionage, cyberaanvallen en dreigingen aan onze buitengrenzen", zegt Van Wijngaarden. ,,Het signaal is: veiligheid is niet gratis." Over de vraag wat defensie straks wel of niet kan doen, wil de VVD niet 'speculeren'.

VVD

Tegenwerken door NOvA

De Nederlandse orde van advocaten zoekt de grenzen op om vernieuwing te weren. Dat is slecht voor de toegang tot het recht en houdt advocatentarieven hoog. „Vergelijken van advocaten wordt moeilijk gemaakt."

VVD

Aanval verslaggevers door kerkgangers 

Enkele kerkbezoekers menen boven de wet te staan. Dat staan zij niet. Breng de geweldplegers voor de rechter. Kerkbezoek maakt je niet immuun, maar juist kwetsbaar voor het virus.

VVD

'Queer in de Kamer' 

Op Koninginnedag kreeg ik ooit een fles naar m’n hoofd geslingerd toen ik met m’n vriend over straat liep. Het laat zien dat wat we hebben bereikt niet onkwetsbaar is. Ik sprak eens op Paarse Vrijdag op het Sorghvliet Gymnasium over m’n coming-out. Daar hadden enkele jongeren moeite mijn homoseksualiteit te rijmen met hun geloof. Ik zei hen dat ik de vrijheid van godsdienst altijd zal verdedigen, tot iemand die gebruikt voor het goedkeuren van geweld.

VVD

Opnemen avondklok in noodwet

Eerder deze week zette de rechter een streep door de avondklok. Met een nieuwe spoedwet heeft het kabinet de avondklok alsnog gered. Wel gaat een maximale duur van drie weken gelden, tenzij het parlement wil verlengen. Ik sprak erover In Langs de Lijn En Omstreken.

VVD

Branche reageert boos op beperkt taakstrafverbod

“Onbegrijpelijk” en “weinig ethisch ten opzichte van veel professionals die zorgen voor onze gezamenlijke veiligheid”. Zo reageert Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, op het besluit dat de Tweede Kamer gisteren heeft genomen over het taakstrafverbod

Jeroen van Wijngaarden

Altijd celstraf bij geweld tegen beveiliger

De VVD wil dat er straks altijd celstraf wordt opgelegd bij geweld tegen particuliere beveiligers en journalisten. Een wet voor zo’n taakstrafverbod lijkt vandaag door de Tweede Kamer te worden geloodst, maar geldt dan niet voor beveiligers of verslaggevers.

Jeroen van Wijngaarden

VVD en CDA willen ‘onveilige’ gezinnen kunnen dwingen tot hulp

Gezinnen waarin een onveilige situatie voor kinderen bestaat, vanwege agressieve of verslaafde ouders, moeten kunnen worden gedwongen tot hulp. VVD en CDA willen dit wettelijk mogelijk maken. Het gaat om ouders die hulpverlening blijven weigeren en waar heftige problemen spelen die schadelijk zijn voor kinderen. De rechter moet in die gevallen niet het kind maar het hele gezin onder toezicht kunnen stellen, vinden de regeringspartijen. De ouders móeten dan hulp aanvaarden.

Kinderopvangtoeslag

Ongekend onrecht 

Samen met de overige leden van de parlementaire onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag presenteerde ik het verslag 'Ongekend onrecht'. 

VVD

Strafbaar stellen van spionage

Onlangs werd door de AIVD een spionagenetwerk opgerold. Daarom maakte ik een plan om spionage strafbaar te stellen. 

VVD

Aanpak sektes 

Over de aanpak van misstanden binnen sektes bestaan grote zorgen. Er moet zo snel mogelijk een meldpunt komen, waar slachtoffers en hun familie terecht kunnen voor hulp.We willen een betere, herkenbare en vindbare plek voor slachtoffers, zodat we hen kunnen helpen en sekteleiders kunnen vervolgen. 

VVD

Verbod beledigen Mohammed?

De oproep tot het verbieden van het beledigen van de profeet Mohammed van Yassin Elforkani, imam van de Blauw Moskee in Nieuw-West, heeft hevige reacties opgeroepen. Ook ik vind dit respectloos en ongepast!

VVD

Landelijk messenverbod jongeren

Jongeren die met messen op zak lopen is echt een escalerend probleem. Een uitbreiding van de lijst met verboden messen lijkt me logisch. 

VVD

Snellere uitbetaling letselschade

Slachtoffers die recht hebben op bijvoorbeeld smartengeld moeten veel sneller uitbetaald worden. Ook voor andere vormen van letselschade moet de verzekeraar sneller over de brug komen. Dat vindt een groot deel van de Tweede Kamer. De VVD ziet ook de problemen, maar wil nog niet direct aan wet- en regelgeving.

VVD

Seks tegen de wil is gewoon verkrachting

Je doet slachtoffers onrecht aan als je ‘seks tegen de wil’ niet wilt zien als verkrachting. 

VVD

Erkenning gezag

Samen met collega Bergkamp diende ik een initiatief in waarmee automatisch gezamenlijk gezag ontstaat als een ouder zijn of haar kind erkent.  

VVD

Kremlin adviseur & MH17-proces

Een adviseur van het Kremlin, die van de VS een inreisverbod kreeg vanwege beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen, was in Nederland actief rond het MH17-proces, zo blijkt uit onderzoek van NRC. Het kabinet moet uitzoeken wat hij hier komt doen en welke opties er zijn om hem en als ongewenst vreemdeling aan te merken. 

VVD

Verlof tbs'ers 

Behandelaars van tbs-patiënten zullen nog kritischer moeten gaan kijken wanneer iemand op verlof of proefverlof mag.

VVD

Brexit-noodwet 

Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen een dubbele nationaliteit krijgen wanneer zij in de knel komen bij een Brexit zonder afspraken tussen de Europese Unie en het VK. Andersom mogen zij die hun Nederlanderschap hebben ingeruild voor een Brits paspoort na het Brexit-referendum in 2016, hun nationaliteit in dat geval terugvragen. 

VVD

'Het is de kunst van het opschrijven'

De huidige artikelen in het Wetboek van Strafrecht die verkrachting en aanranding strafbaar stellen vereisen dat de dader opzettelijk een dwangsituatie moet hebben gecreëerd waarbij tegen de wil van het slachtoffer seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. De Minister van J&V heeft aangegeven dat de vereiste dwang een veroordeling in de weg kan staan en nieuwe wetsbepalingen aangekondigd waarbij niet meer de dwang, maar de seks tegen de wil centraal staat. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Zijn de huidige strafbaarstellingen echt niet afdoende?

VVD

Fiscale rechtspraak

De VVD wil weten wat het kabinet gaat doen aan de verschillen in winstkans die belastingbetalers hebben bij verschillende rechtbanken. Tweede Kamerleden Lodders en Van Wijngaarden hebben daarover vragen gesteld aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en Dekker van Rechtsbescherming, aldus het FD.

VVD

Nieuw landelijk meldpunt sektes 

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een nieuw meldpunt voor sektes. Minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) moet met een alternatief komen voor het eerder dit jaar opgeheven Sektesignaal.nl. Het nieuw te vormen meldpunt is niet alleen bedoeld voor slachtoffers van sektes, maar ook voor familie en vrienden die alarm willen slaan over mogelijke misstanden binnen religieuze groeperingen.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

tbs-problematiek 

Ik vind dat de samenleving meer respect moet hebben voor rapporteurs. Wij moeten niet onderschatten hoe belangrijk het werk is dat zij doen en dat dat voor hen zelf een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Iedereen die in die wereld doet gevaarlijk werk en daar moeten we veel meer waardering voor hebben.

VVD

Pedo-activist Nelson

Ik vind dat Nelson misbruik maakt van de vrijheid van meningsuiting. Het kabinet werkt aan wetgeving om het onmogelijk te maken om een politieke partij of een stichting op te richten ‘die handelingen aanbevelen die bij wet verboden zijn’. 

VVD

Rechtbank weigert omzetten voorwaardelijke straf

De Rechtbank Gelderland heeft in zeker twee rechtszaken geweigerd voorwaardelijke straffen die eerder zijn opgelegd om te zetten in een definitieve straf. Door een nieuwe wet kan de veroordeelde namelijk niet meer in beroep tegen die beslissing en dat vindt de rechtbank onrechtvaardig.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Verhoging maximum straf doodslag

De maximumstraf op doodslag moet worden verhoogd van 15 naar 25 jaar. De VVD zal morgen in de Tweede Kamer een motie indienen om dat te regelen.Ik heb er vertrouwen in dat mijn voorstel het gaat halen. 

VVD

Top 10 procederende overheidsorganisaties

"De VVD wil een top 10 van procederende overheidsorganisaties, dat maakte VVD-kamerlid Jeroen van Wijngaarden bekend bij De Nieuws BV. Naast een top 10 moeten de bedrijven toelichten hoe ze het aantal rechtszaken willen verminderen. Strafrechtadvocaat Zahra Boufadiss ging met Wijngaarden in gesprek over de tekorten in de sociale advocatuur toe te lichten."

VVD

(Financiële) mishandeling ouderen 

Jaarlijks worden circa 200.000 ouderen slachtoffer van mishandeling en een aanzienlijk deel daarvan wordt financieel mishandeld. Maar wie hiervan aangifte doet krijgt vaak nul op rekest bij het politiebureau. Daar moet verandering in komen. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Ex-gedetineerde en dementerende ouderen  onder één dak

Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de dementerende ouderen een eigen keuze hebben en niet gedwongen worden om met deze mensen in een gebouw te wonen. 

VVD

Voortaan ook kijkwijzer op Youtube 

Ik ben blij met de nieuwe Kijkwijzer. Ik heb zelf een klein kind en moet er niet aan denken dat die schokkende beelden te zien krijgt. Hij is handig met de iPad en weet precies welke versie van Peppa Big hij wil zien. Dat is leuk, maar stel dat er een horrorversie van die tekenfilm is, daar moet ik niet aan denken. Hij is bijna drie, op die leeftijd heeft dat een enorme impact. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Één op 3 tieners last van 'internetterreur' 

Eén op de drie tieners tussen de twaalf en achttien jaar heeft weleens last gehad van internetterreur, blijkt uit onderzoek van het Safer Internet Centre Nederland onder duizend jongeren en hun ouders. De meest voorkomende nare online gebeurtenis blijkt het ontvangen van berichten met schokkende inhoud, gevolgd door pesten, stalking, gehackt worden en sexting. De wetgeving rond internetterreur moet daarom worden aangepast.  

VVD

Meerwaarde Sektesignaal

Een meldpunt vindt Grapperhaus dus overbodig. De subsidie aan Sektesignaal is stopgezet en daardoor heeft de organisatie met ingang van 2020 na ruim zeven jaar haar activiteiten moeten staken. Experts en slachtoffers hebben zorgen geuit over het stoppen van Sektesignaal. Samen met collega van Nispen heb ik de minister daarop bevraagd. 

VVD

Verhoging maximum straf doodslag

Wij willen dat minister Grapperhaus uiterlijk in mei dit jaar een wetsvoorstel naar de Kamer toestuurt waarin de maximale strafmaat voor doodslag omhoog moet. 

VVD

'Censuur' inspectiedienst Justitie

Houd het dan nooit op bij het ministerie van Justitie en Veiligheid? Als een inspecteur-generaal zijn personeel bijeen roept en zegt: ‘Ik probeer een rapport niet naar de Kamer te sturen, heb ik met de minister afgesproken, want dat geeft gedoe’, dan gaat er iets mis. De minister mag komen uitleggen hoe het zit.

VVD

Behandeling gevaarlijke patiënten 

Er moet meer geld naar klinieken voor de psychiatrische zorg van gevaarlijke patiënten. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) zou weer met zorginstellingen om tafel moeten om nieuwe vergoedingen af te spreken voor de behandeling van deze mensen. 

VVD

Verbod op pedohandboek

Wat mij betreft hangt iemand, die wordt betrapt op het in het bezit hebben van het handboek, vier jaar celstraf en een geldboete van 83.000 euro boven het hoofd. Die straf staat namelijk ook op het in het bezit hebben van afbeeldingen met kinderporno. Het voorhanden hebben van het handboek is net zo erg.

VVD

Voortaan ook kijkwijzer op Youtube 

Ik ben blij met de nieuwe Kijkwijzer. Ik heb zelf een klein kind en moet er niet aan denken dat die schokkende beelden te zien krijgt. Hij is handig met de iPad en weet precies welke versie van Peppa Big hij wil zien. Dat is leuk, maar stel dat er een horrorversie van die tekenfilm is, daar moet ik niet aan denken. Hij is bijna drie, op die leeftijd heeft dat een enorme impact. 

VVD

'Seks voor 2 tientjes' 

Nieuwsuur legde bloot dat gemeenten nogal verschillend omgaan met prostitutie. Leeuwarden stelt amper eisen aan de veelal buitenlandse prostituees en de vrouwen kunnen direct aan de slag als ze aankloppen bij een bordeel. Ze kunnen dagen maken van 16 uur, werken soms al voor 20 euro en slapen boven bordelen.   

VVD

Minder agressie in de gevangenis 

Een gesprek met onderzoeker en misdaadeconoom Ben Vollaard van Tilburg University, met Tweede Kamerlid van de VVD Jeroen van Wijngaarden en met oud-gedetineerde Rodney van den Hengel.

VVD

Opdoeken sektemeldpunt 

Familieleden van sekteleden die lichamelijk of geestelijk misbruikt worden én de slachtoffers zelf, moeten goede toegang houden tot (online) hulpverlening en voorlichting. Daarvoor pleiten meerdere politieke partijen, zowel vanuit de coalitie als de oppositie.

VVD

Supersnelrecht rond jaarwisseling

De VVD wil met minister Grapperhaus van Justitie én het OM in gesprek over het feit dat het supersnelrecht slechts éénmaal is toegepast rond de jaarwisseling.

VVD

Strengere straffen jaarwisseling

Elk jaar is er tijdens de jaarwisseling veel geweld tegen hulpverleners. Ik pleit er in WNL Op Zaterdag daarom voor om daders strenger te straffen. Daarbij moet het standaard worden om een celstraf op te leggen Van Wijngaarden.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Tekstuele kinderporno verbieden

Tekstuele kinderporno moet, als het aan de VVD ligt, zo snel mogelijk worden verboden. Ik vind het niet uit te leggen dat er een zogenoemd pedohandboek in de omloop is dat vol staat met misbruikfantasieën en tips om die uit te voeren. Maar leidt zo'n verbod wel tot minder kindermisbruik?

VVD

Man steekt meerdere tieners neer 

Deze man had echt mishandeling na mishandeling op z'n geweten. Tegen dat soort mensen moet de samenleving beschermd worden. Die mensen moet je als er twijfel is over het risico dat zij vormen niet zomaar vrij laten rondlopen. Ik vind dat we hierover in debat moeten met het kabinet.  

VVD

Onderzoek rechtbank tramschutter 

De rechtbank in Utrecht laat uitzoeken waarom tramschutter Gökmen Tanis maandag niet aanwezig was bij de rechtszaak tegen hem. Ik stelde hier ook Kamervragen over.